Oorzaken van een Burn-out

Werk kenmerken

 • Werk met veel direct en intensief contact met andere mensen, soms in emotioneel beladen omstandigheden;
 • tegenstrijdige verwachtingen;
 • onduidelijkheid;
 • teveel werk of onvoldoende vaardigheden;
 • werkbelasting;
 • tijdsdruk;
 • weinig autonomie;
 • zeer sterk (persoonlijk) betrokken werkhouding;
 • weinig ondersteuning van leidinggevenden.

Organisatie kenmerken

 • Weinig positieve feedback;
 • reorganisaties, bezuinigingen;
 • discriminatie of pesten op de werkvloer;
 • weinig autonomie;
 • prestatie en productgericht.

Persoonlijke kenmerken

 • Je hebt in je leven geleerd om goed op anderen te letten, je antennes voor wat anderen (van je ) willen of nodig hebben zijn zeer goed ontwikkeld.
 • Je houdt niet van conflictsituaties en confrontaties ga je liever uit de weg. Hierdoor is het onder meer lastig om nee te zeggen en kom je niet altijd goed voor jezelf op.
 • Je stelt hoge eisen aan jezelf, werkt hard, bent zeer betrokken bij het werk en verwacht dat ook van anderen. Is dat niet het geval, dan ben je geneigd om je teleurgesteld of wat bozig terug te trekken.
 • Je voelt je geregeld machteloos. Je hebt geen invloed op je omgeving lijkt het en denkt vaak “Hoe hou ik het vol.”
 • Je bent perfectionistisch en wil het goed doen. Soms wacht je tot het laatste moment om aan die presentatie te beginnen of dat plan dat je zou schrijven. Je houdt graag de controle en vindt het lastig om dingen uit handen te geven. Hierdoor doe je veel zelf.
 • Je hebt een grote wilskracht en maakt af wat af moet, je vrije tijd offer je geregeld op en je houdt vol door te denken: “Als ik dat nu maar gedaan heb dan…”, of “Als het nu maar vakantie is dan…”
Burn-outers zijn dus vaak de helden van een organisatie. Ze werken hard, cijferen zichzelf vaak weg, voelen zich betrokken en verantwoordelijk.

Nieuwsgierig?

Bel me gerust of mail voor meer informatie of om een afspraak te maken voor een intake. Je kunt ook hier contact opnemen.