Privacy- en cookiebeleid

Contactgegevens

DAP Coaching

Prins Willem-Alexanderlaan 449,
7311 SX Apeldoorn

Tel: 06 – 10 800 602
info@dapcoaching.nl

Persoonsgegevens

DAP neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op.
DAP verwerkt persoonsgegevens van jou doordat je je aanmeld t voor therapie, een workshop, of ander andere activiteit/dienst. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in:
  • correspondentie
  • telefonisch

Cookies

DAP gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie, die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser, verwijderen.

Beveiliging website

DAP werktvoor de website www.dapcoaching.nl samen met sgrsmt.nl en heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hier aangekoppelde IP adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening  automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Jouw dossier

Voor een goede behandeling is het nodig dat ik als behandelend therapeut, een  dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de AVG. In jouw dossier komen aantekeningen over je gezondheidstoestand (met name ten behoeve van de intake) en het verloop van de begeleiding. Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. 

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier en ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht  (beroepsgeheim). De
De gegevens uit jouw dossier kunnen eventueel  (maar alleen indien we dit allebei wenselijk en nodig vinden en als je expliciet toestemming geeft!) voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren,  bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar;
 • voor een waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit  onverhoopt noodzakelijk zijn;
 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing (intervisie/supervisie);
 • voor mijn administratie gebruik ik je NAW- gegevens en geboortedatum om een factuur op te conform de eisen van zorgverzekeraars.

Mocht ik vanwege een andere reden gebruik willen maken van je gegevens, dan zalzal ik je daarover steeds eerst informeren en expliciet je toestemming vragen. De
gegevens in het cliƫntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

De factuur

Op de factuur die je na elke sessie van mij krijgt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraarz gevraagd worden, zodat je deze nota eventueel kunt declareren bij uw zorgverzekeraar,  te weten:

 • je naam, adres en woonplaats;
 • de datum van de behandeling;
 • een korte omschrijving van het soort behandeling (Haptotherapie)
 • de kosten van het consult.

Facturen blijven, om fiscale redenen, 7 jaar bewaard. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of te verwijderen. Als je een klacht  hebt  over de verwerking van je persoonsgegevens vraag ik je hierover contact met mij op te nemen. Mochten we er samen niet uit komen, dan is het mogelijk om naar de Autoriteit Persoonsgegevens te stappen, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.