Algemene voorwaarden DAP coaching

Op alle tarieven en betalingen zijn de betalingsvoorwaarden van toepassing.
Betalingsvoorwaarden (conform NFG-betalingsvoorwaarden)

 • De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten
  tussen de behandelend (hapto)therapeut en de cliënt;
 • De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling zoals vermeld op de website en/of de behandelovereenkomst. De cliënt betaalt per pin, betaalverzoek, contant of eventueel per overschrijving (binnen 7 dagen na de factuurdatum)
 • De cliënt betaalt rechtstreeks aan de behandelend (hapto)therapeut en draagt
  zelf zorg voor het eventueel declareren van (een deel van) de behandelkosten
  bij de zorgverzekeraar (indien aanvullend verzekerd bij de zorgverzekeraars
  zoals te vinden op de website van de VVH onder Vergoedingen)
 • Indien een onverhoopt verschuldigd bedrag niet binnen 7 dagen na de
  factuurdatum is betaald, zal de therapeut de cliënt een betalingsherinnering
  sturen. Voldoet de cliënt binnen 30 dagen na de factuurdatum nog niet aan de
  betalingsverplichtingen kunnen incassomaatregelen worden getroffen.
  Eventuele kosten daarvan komen ten laste van de cliënt
 • Afspraken kunnen tot 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd of
  verzet worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de behandelend
  (hapto)therapeut gerechigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen;
 • Bij een betalingsachterstand is de behandelend (hapto)therapeut gerechtigd
  verdere behandeling op te schorten tot de cliënt aan de betalingsverplichting
  heeft voldaan