Vergoedingen en informatie

Haptotherapie

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandelkosten omdat ik lid ben van de Vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk van de Nederlandse Gezondheidszorg (NFG). Een overzicht vind je op www.de-NFG.nl/vergoedingen.html  

De behandelingen worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed (vanuit het aanvullende) pakket. Vergoedt je verzekeraar niet standaard, dan kan een coulance-aanvraag helpen, neem hiervoor gerust contact met mij op.

Voor de UVIT zorgverzekeraars is van belang dat ik ben opgenomen in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Mijn registratie nummer is 809812R.

Coaching

Veel werkgevers zijn bereid de kosten voor coaching voor hun rekening te nemen en/of daaraan mee te betalen. Informeer bij je werkgever naar de voorwaarden.

Afzeggen

Je afspraak moeten verzetten of afzeggen kan natuurlijk gebeuren, maar omdat ik de afgesproken tijd voor jou reserveer, is het belangrijk om dit tenminste 24 uur van te voren aan te geven. Mocht dit onverhoopt niet lukken, zal ik de afspraak in rekening brengen, dit geldt ook voor niet nagekomen afspraken.
Zie hiervoor ook de Algemene voorwaarden

Privacy & cookies

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, de nieuwe Europese privacywet. Hoe ik omga met jouw privacy, lees je  in Privacy & cookies

Klachten

Mocht je het gevoel hebben dat je onzorgvuldig of verkeerd begeleid wordt of bent, dan hoop ik natuurlijk in eerste instantie dat we daar samen uit kunnen komen. Lees in de klachtenprocedure wat je nog meer kunt doen.